ONE BAG HABIT

RE-USABLE THINKING

One Bag Habit syftar till att aktivt minska konsumtionen av alla sorters påsar. Vi vill uppmuntra våra kunder att köpa en hållbar påse och sedan återanvända den vid flera shoppingtillfällen.

Sedan den 1 juni 2017 tar vi betalt för alla påsar i våra butiker. Allt överskott från försäljningen går oavkortat till ändamål som driver hållbar utveckling, inom miljö eller sociala frågor.

Bakgrund

För en mer hållbar påskonsumtion

Den 1 juni 2017 lanserades initiativet One Bag Habit.
H&M, KappAhl och Lindex är initiativtagare och fler företag i detaljhandeln har anslutit sig.

Initiativet vill bidra till minskad konsumtion av påsar och en ökad medvetenhet om påsars negativa miljöpåverkan. Därför tar företagen betalt för sina påsar och skänker överskottet från denna försäljning till olika ändamål som stöttar hållbar utveckling.

Allt överskott från försäljningen av påsarna kommer gå till ändamål som driver hållbar utveckling inom sociala eller miljörelaterade projekt. Initiativet är ett svar på ett EU-direktiv att minska förbrukningen av plastpåsar.

Företagen erbjuder återvinningsbara påsar gjorda av mer hållbara material. Överskottet från påsförsäljningen ska gå till olika ändamål som driver hållbar utveckling. Varje företag väljer själv till vilka ändamål och rapporterar om resultatet årligen, på sin hemsida och/eller i sin årsrapport.

Vår ambition med One Bag Habit är att underlätta och snabba på övergången till en mer hållbar konsumtion av påsar. Vi vill öka medvetenheten kring påsars negativa miljöpåverkan och bjuder in fler handlare att ansluta sig till initiativet.

Säger de tre initiativtagarna i ett gemensamt uttalande.

om påsar

Negativ inverkan på klimatet

Mänskligheten har en viktig hållbarhetsutmaning i att minska förbrukningen av påsar. Alla sorters påsar. Både plast- och papperspåsar har en negativ inverkan på klimatet. Även när de är gjorda av förnyelsebart material är de mycket energikrävande att tillverka, transportera och återvinna.

Det tar 400 år för naturen att bryta ner en plastpåse. Under tiden finfördelas den i små bitar och blir en skadlig ingrediens i näringskedjan för både djur och människor.

Också en tygpåse är resurskrävande, framförallt i odlingsledet och behöver användas 130-400 gånger för att komma ner i den nivå av miljöpåverkan som plastpåsen ger upphov till (enligt Konsumentföreningen Stockholm) .

Det behövs helt enkelt färre påsar och fler användningstillfällen. Bäst är att ta med en påse hemifrån istället för att köpa en ny när man handlar. Och göra det till en mer hållbar shoppingrutin som sparar både på jordens resurser och den egna ekonomin.

företagsinformation

Så här ansluter ni er till One Bag Habit

Man kan gå med så fort man kan börja ta betalt för påsarna. Det måste fungera i kassan genast när man börjar kommunicera att man är med i One Bag Habit.

Som ansluten till One Bag Habit åtar sig att följa kraven som ställs:

  • Ta betalt för påsarna som erbjuds till kund, gäller både plast och papper

  • Informera om påsars miljöpåverkan, fördelarna med en minskad förbrukning och hur man som kund/användare kan bidra till en mer hållbar påskonsumtion

  • Erbjuda en mer hållbar påse till sina kunder

  • Donera/investera vinsten från påsförsäljningen i ändamål som driver hållbar utveckling

  • Årligen rapportera sitt resultat, påskonsumtion och vad pengarna gått till

Mer detaljerad information om kraven och vad det innebär att vara med hittar du i detta dokument:

Medlemsinformation One Bag Habit >>

Det kostar 25 000 SEK i engångssumma att gå med i initiativet, detta innebär att man får tillgång till färdigt kommunikationsmaterial som man sedan kan använda i egna kanaler.

Om man vill gå ur One Bag Habit meddelar man det till Svensk Handel som plockar bort loggan från hemsidan. Plocka även ner alla One Bag Habit skyltar samt kommunicera på sin hemsida/årsrapport att man inte längre är med i One Bag Habit.

initiativtagare
anslutna företag